Προσφέρουμε ποιοτικά προγράμματα υγείας ικανά να καλύψουν κάθε ανάγκη με τιμές που ξεκινούν από 200 EUR το έτος.

Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι:

Κάλυψη νοσηλείας στην Ελλάδα

Κάλυψη νοσηλείας στο εξωτερικό

Επίδομα νοσηλείας ή χειρουργικής επέμβασης

Δωρεάν επισκέψεις σε γιατρούς

Πλήρης ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check up)

Άμεση ιατρική βοήθεια

Τα πακέτα ασφάλειας υγείας που διαθέτουμε καλύπτουν κάθε ανάγκη.

Τα κεντρικά γραφεία μας βρίσκονται στα Χανιά. Εξυπηρετούμε όλο το νομό Χανίων και την Κρήτη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Συμπληρώστε ΤΩΡΑ τη διπλανή φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να λάβετε προσφορά ασφάλειας υγείας!